Editorský tým

Vedoucí redaktor  

Handrij Härtel 

Výkonný a technický redaktor 

Kateřina Blecherová 

Redakční rada 

Jiří Adamovič, Geologický ústav AV ČR, Praha 

Luboš Beran, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Mělník 

Jan Frouz, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 

Handrij Härtel, Přírodovědecká fakulta UK, Praha; Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem 

Karel Chobot, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 

Ivana Jongepierová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 

Henrik Kalivoda, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava 

Zdeňka Křenová, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, Brno; Přírodovědecká fakulta UK, Praha 

Pavel Marhoul, Beleco, z.s., Praha 

Pavel Pešout, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 

František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 

Miroslav Svoboda, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU, Praha 

Michal Štefánek, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 

Milan Štech, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice 

Tomáš Vrška, Školní lesní podnik, MENDELU, Křtiny