O časopise

ISSN 1211-3603; e-ISSN 2788-3825

Časopis Příroda je recenzovaný odborný časopis publikující původní odborné práce v oboru ochrany přírody a krajiny se zaměřením na střední Evropu. Časopis publikuje zejména práce týkající se výzkumu, monitoringu a ochrany biodiverzity i geodiverzity. Časopis vydává od roku 1994 Český ústav ochrany přírody, posléze Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Od roku 2023 je časopis zařazen do databáze Scopus

Je vydáván v režimu otevřeného přístupu (Open Access), články jsou elektronicky publikovány průběžně. Za publikování nejsou vyžadovány poplatky.

Kompletní archiv starších ročníků časopisu Příroda je také k dispozici na webových stránkách knihovny AOPK.